Vyhodnotenie

Počas Slávnostného vyhodnotenia projektu Create & Control je vyhlásený víťazný tím súťaže a účastníkom sú odovzdané certifikáty a vecné ceny (exkurzia do Európskeho parlamentu a Národnej rady Slovenskej republiky a iné). Súčasťou záverečného vyhodnotenia je aj príspevok zo strany porotcov. Tí zhodnotia realistickosť i kvalitu riešení predkladaných účastníkmi v jednotlivých kolách súťaže, ako aj celkový priebeh projektu. Podujatia sa zúčastňujú účastníci projektu, neziskové organizácie, porotcovia i predošlých ročníkov spolu s podporovateľmi projektu a jeho záštitou.Taktiež aby sme zistili dopad projektu, počas záverečného vyhodnotenia všetci účastníci vypĺňajú dotazník základných politických znalostí. 

Výsledky našich účastníkov sú neskôr porovnávané so vzorkou nezapojených študentov stredných škôl 


                                                Víťazný tím Create & Control 2017/2018                                                                                                        Vznešený Velkoštát Resaleon                                                                Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava


Víťazný tím Create & Control 2017 sa zúčastnil exkurzie do Európskeho parlamentu

Na začiatku decembra sa náš tím zúčastnil prehliadky Europarlamentu v Bruseli. Bližšie sme sa dozvedeli, ako fungujú európske inštitúcie, absolvovali sme exkurziu po rokovacích sálach a navštívili sme aj nové Parlamentarium. Taktiež sme sa zoznámili s europoslancom Ivanom Štefancom, ktorý nám objasnil, čo zahŕňa jeho práca a porozprávali sme sa s ním o rôznych aktuálnych témach. Druhé stretnutie sme podnikli s tlačovým poradcom Európskej ľudovej strany, Atillom Agárdim, ktorý nám poodkryl rúško, zahaľujúce zákulisie európskej politiky.

Počas dvoch dní, ktoré sme v Bruseli strávili sme si prezreli jeho pamiatky, samozrejme sme sa pustili aj do domácich špecialít. Som veľmi rád, že som sa mohol tejto exkurzie zúčastniť. Myslím, že celý projekt mi dal náhľad a skúsenosti, ktoré v budúcnosti určite využijem a ktoré sa myslím zídu každému. Aj tohtoročným účastníkom prajem veľa šťastia a úspechov.

Martin Sušienka, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany                                                          December 2017