Zloženie tímu

Tím. Spolupráca. Cieľ. Ak by na týchto troch pilieroch bol založený každý tím, nielen v rámci C&C, tak táto sekcia by bola oveľa kratšia. Keďže tomu ale nie je stále tak a my chceme, aby to tak aspoň spolovice bolo, nasledujúce časti sú venované zloženiu tímu, spolupráci v rámci tímu a to všetko je doplnené o rady, skúsenosti a teoretické znalosti organizátorov-bývalých koordinátorov a členov rôznych tímov.

Členovia tímu

1. Delegát - funkcia, od ktorej záleží reprezentácia záujmov vašej krajiny. Jeden alebo dvaja delegáti budú vyslaní na celkovo 3 summity, pričom zloženie delegácie sa nemá opakovať.

Očakávania: Znalosť rokovacieho poriadku, záujem vyjadriť sa verejne, isté rečnícke schopnosti, vedenie dialógu, reaktívnosť (summity majú síce svoju dĺžku, avšak množstvo vecí, ktoré sa počas nich preberá, nemusia všetci stíhať a bohužiaľ na týchto ľudí sa nečaká).

Môže pomôcť: Predošlé schopnosti z debát, modelových zasadnutí OSN/EP, notebook (potrebný na písanie dokumentov v rámci summitu).

Výhody: Okrem rokovaní sú súčasťou summitu workshopy a diskusie, častokrát s poslancami a odborníkmi. Ďalej je počas summitu dostatok priestoru na networking, zábavu, ale aj oddych. Predošlí účastníci si ich iba pochvaľovali.

2. Umelec - môže sa zdať, že v súťaži ako C&C treba hlavne politicky a diplomaticky orientovaných študentov, opak je ale pravdou. Súčasťou tvorby štátu sú aj umelecké záležitosti, ktoré podporujú ľud krajiny v ich práci. Patria sem hymna, vlajka, ale ich znalosti sa zídu aj pri tvorbe histórie, či nepovinných úlohách.

Očakávania: Tvorba hymny, vlajky, pečate, kultúry krajiny, spolupráca pri nepovinných úlohách.

Môže pomôcť: Čím kreatívnejšia duša, tým lepšie. Predošlé ročníky sa tešili veľmi pekným hymnám, vlajkám a kultúram, ktoré by bez umeleckých duší nemohli existovať.

Výhody: Create & Control je celoštátna súťaž, ktorú si okrem študentov všímajú aj médiá. Aj takouto cestou, veríme, môžu umelci propagovať svoju tvorbu a my im za to budeme len vďační.

3. Spisovateľ - toto je mimoriadne dôležitá úloha v každom tíme. Zmluvy sú najefektívnejší spôsob medzinárodných vzťahov v súťaži. Súťažiaci ich vedia písať vďaka základnému vzdelaniu a organizátori v nich vedia nájsť všetko potrebné. Zároveň sú prvkom, ktorý posúva svet C&C vpred, keďže štáty začínajú bez týchto medzinárodných zmlúv

Očakávania: písanie zmlúv, dohôd, implementácií a iných dokumentov medzinárodného charakteru, oficiálnosť, pravopis na dostatočnej úrovni.

Môže pomôcť: Prefíkanosť, vecnosť/stručnosť.

Výhody: Zmluvy sú niečo, čo je verejne dostupné nielen ostatným tímom, ale aj širokej verejnosti. Odzrkadľujú vecnosť a snahy krajiny a čím je ich kvalita vyššia, tým je efektívnosť krajín či vo vymáhaní, či v cieľoch lepšia.

4. Policymakers - tím by mali tvoriť ľudia, ktorí sa budú počas celého trvania sútaže podieľať na tvorbe politík, kooperovať a budú tak schopní vytvoriť stabilnú vládu ich fiktívnej krajiny. Zároveň je potrebné dodať, že práve policymakers sú časť tímu, ktorá by mala byť zastúpená najviac. Súťaž vzdeláva ľudí v oblastiach štátu, ale opäť raz záujem o tému môže byť rozhodujúci.

Očakávania: základné znalosti štátovedy, fungovania verejných inštitúcií, záujem analyzovať problémy na národnej či medzinárodnej úrovni sveta C&C a kritickým myslením tak prispieť k ich riešeniam.

Môže pomôcť: predošlý záujem v odvetviach spojených so štátom (právo, ekológia, obrana...).

Výhody: Policymakers by si mali vždy predstaviť, ako tvoria štát. Ich nápady, častokrát, jeden štát naozaj tvoria a tú predstavu tým napĺňajú.

5. Problem solver - keby bolo riadenie štátu malina, asi by sme to chceli robiť všetci. Bohužiaľ, aj fiktívne riadenie nedokáže existovať bez problémov. V Create & Control poznáme národné a medzinárodné problémy, pričom tie druhé sú preberané na summitoch, zatiaľ čo tie prvé interne v tímoch. Na tieto problémy treba človeka/ľudí. Bez ohľadu na vážnosť problému je kľúčové vystihnúť ho čo najpresnejšie a reagovať naň logicky.

Očakávania: schopnosť riešiť problémy, logické uvažovanie a vytrvalosť

Môže pomôcť: predošlé skúsenosti, schopnosť krízového managmentu, zdravá dávka riskovania

Výhody: Na konci každého štátneho problému stojí zmena. Za tou zmenou budete stáť vy, preto ste po policymakers vy tí, ktorých nápady budú meniť štát. Na druhej strane nezabúdajte s policy makers spolupracovať.

6. Trendsman - Nad touto funkciou sme uvažovali trochu dlhšie. Jej význam je rôznorodý asi tak, ako jej využitie. Jeho úloha je udržovať krok s dobou, sledovať novinky zo sveta a zachytávať dianie hlavne v Európskej únii. A načo? C&C bude prepojené aj s reálnym svetom, hodnotia ho ľudia z reálneho sveta, častokrát ľudia podieľajúci sa na týchto novinkách.

Očakávania: Sledovanie aktuálneho diania, prehľad v svete politiky

Môže pomôcť: Prirodzený záujem, predplatné periodík

Výhody: Neexistuje človek, ktorý by z aktuálnych informácii nevedel profitovať. Naviac, ak tím drží krok s trendami, môže sa to odzrkadliť aj na jeho rozhodnutiach. 

7. Zástupca koordinátora - úplne nová, plne oficiálna funkcia, ktorej úlohou je byť tzv.pravá ruka koordinátora. Od tejto funkcie si sľubujeme vyváženie viacerých vecí, hlavne vplyvu koordinátora a jednoliatej komunikácii s koordinátormi. Od ich zástupcov budeme mať vyššie očakávania ako od iných členov tímu, ale na konci roka za to budú patrične ocenený.

Očakávania: Komunikácia s organizátormi, kontrolovanie deadlinov, zástupca členov tímu vo vzťahu s koordinátorom

Môže pomôcť: Predošlá práca v tíme, všímavosť, puntičkárstvo

Výhody: Narozdiel od koordinátora, táto funkcia by mala byť volená tímom, čo jej dodáva dôležitosť. Zástupca taktiež má po koordinátorovi jedinečnú príležitosť komunikovať s organizátormi a zvyšovať tak úroveň tímu.

Tipy na fungovanie

Minulý ročník súťaže sme uzatvárali aj dotazníkom, ktorý nám mal povedať čo najviac o tímoch, spokojnosti a pomôcť nám so zmenami. Práve o tímoch sme sa dozvedeli celkom zaujímavé veci, ktoré v najbližších riadkoch vysvetlíme a pridáme k nim vlastné tipy.

Komunikácia. Minulý ročník symbolizovali túto sekciu dve veci. 

Prvou bolo, že všetky tímy komunikovali na sociálnych sieťach. Spravidla to bol facebook, ale niektoré tímy to doplnili aj o nástroje ako je Google Keep, Evernote alebo Todoist, ktoré slúžili na spoločné plnenie a zadávanie úloh. V tomto by sme radi podporili aj budúcoročné tímy, keďže tímy využívajúce tieto dodatočné nástroje boli spravidla úspešnejšie. 

Druhou vecou bola frekvencia stretnutí. Tretina tak robila na týždennej báze, tretina na mesačnej a tretina len nárazovo, keď trebalo niečo riešiť. Tento ročník bude iný (tak ako sa hovorí stále). Pridávame oveľa viac aktivít medzi summity, a teda bude oveľa dôležitejšie nájsť si rytmus. Niektorým tímom pomohlo, že sa stretávali pred školou, iným zas, že chodili do mesta na kávu alebo (ne)alkoholické pivo, teda motivovali sa aj inou cestou. V tomto taktiež podporujeme budúcoročné tímy, nie je to iba o práci, ale aj o zábave.

Fungovanie. Spomenuli sme vyššie istú štruktúru tímu, ktorú odporúčame, ale nie je to pravidlo ani povinnosť. Vieme ale, tak ako aj profesionáli, ktorých knihy nás stáli peniaze, aby sme to isté vedeli aj my, že človek sa cíti lepšie, keď vie, aká je jeho funkcia/úloha a najlepší spôsob je dohodnúť sa na tom v tíme. Preto ak veríte, že tieto funkcie nie sú to, čo hľadáte, nepoužite ich, ale istý systém si vytvorte. Budete si ďakovať.

Motivácia. Častokrát najťažšie, čo sa hľadá, to by ale nemal byť prípad v rámci C&C. Máme totiž prepracovaný systém motivačných a donucovacích prostriedkov. Tie druhé znejú násilne, ale nemáme dôvod používať ich frekventovane. Tie prvé sú úžasné. Od vecných cien, cez zaujímavé úlohy povinného aj nepovinného charakteru, príležitosti zviditeľniť sa, až po to najdôležitejšie - skvelú partiu ľudí. Nie všetci uvidia všetkých, ale už len v rámci tímov vznikajú silné a priateľské putá. Naviac my, organizátori, sme pre vás neustále k dispozícii, ak chcete pomôcť, ak chcete nájsť novú motiváciu alebo ak chcete vyriešiť problém. Vonkoncom, sme tiež vaši rovesníci a každý z nás je vám k dispozícii.