Summity

Stretnutia delegátov fiktívnych krajín

Summit je modelové niekoľkodňové zasadnutie, kde účastníci na vlastnej koži zažijú vysokú politiku. Na týchto summitoch sa riešia rôzne medzinárodné problémy.  Pre ich vyriešenie je kľúčová dohoda, porozumenie a spolupráca štátov. Tak isto sa na summitoch zhŕňajú  pokroky a napredovanie fiktívnych krajín. Práve zakladanie fiktívnych krajín účastníkov mnoho naučí o ekonomike a politických systémoch, keďže si sami hľadajú, a vyberajú ekonomiku a politický systém štátu, ktorý najviac vyhovuje ich krajine. 

Delegáti na summitoch obhajujú názory svojich štátov vo forme formálnych rokovaní čím sa zlepšia ich rétorické schopnosti a schopnosť debatovať Účasť na summite takisto ponúka účastníkom mnoho skúseností a nadobudnutých poznatkov s prejavom vo formálnej reči, ale tak isto rozvoj kritického myslenia či hľadanie dobrých, overených zdrojov na podklady na riešenie medzinárodných problémov počas zasadnutí.Počas summitov sa stretávajú delegácie všetkých fiktívnych krajín a spoločne formálne rokujú a hľadajú riešenia na daný medzinárodný problém. V minulosti sa riešil problém migrácie, rodovej identity či udržateľný populačný rast.  


Okrem zasadnutí sa konajú rôzne workshopy či prednášky na rozvoj tzv. mäkkých zručností (alebo soft skills), aby celé účinkovanie v súťaži bolo aj o sebapoznaní, o porozumenie svojim silným a slabým stránkam, o tvorení tímu schopných ľudí pripravených na aktívne pôsobenie v budúcom živote. 


Chceme, aby stredoškoláci dostali znalosti, ktoré škola neponúka a porozumeli tomu, ako funguje štát a prečo je dôležité byť aktívny už počas strednej školy.