Náš tím

VÁŠ ÚSPECH JE PRE NÁS MOTIVÁCIOU

Michaela Knošková

Zakladateľka projektu a absolventka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu pokračuje vo svojej ceste vzdelávania ďalej do Londýna. To ju ale vôbec neodrádza od pokračovania v riadení projektu, práve naopak. Jej motivácia a snaha budú tento rok ešte vyššie ako v predošlé ročníky a my všetci sa už môžeme tešiť na jej pomoc, rady, a hlavne skúsenosti.

Kompetencie: Riadenie organizačného tímu, komunikácia s porotcami, tvorba odporúčaní k Európskym Cieľom Mládeže

Adriána Repáňová

Absolventka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu a zakladateľka projektu je všestrannou vďaka jej dlhoročným skúsenostiam s organizovaním nielen tejto súťaže, ale aj ďalších iných, hlavne dobročinných akcií. Primárne sa zaujíma o zdravotníctvo, ale neformálnemu vzdelávaniu sa venuje už niekoľko rokov. Počas tohto roka sa pripravuje na štúdium medicíny a pomáha iným neziskovým organizáciám 

Kompetencie: Účtovníctvo, príprava praktických vecí na podujatia, riadenie organizačného tímu

                                                   Matúš Gallo

Product owner, IT analytik, tvorca štruktúry krajín a bývalý koordinátor. Matúš má v rámci súťaže mnoho prívlastkov a mnohé z nich bude využívať aj ďalšie ročníky. Aj napriek práci IT analytika na plný úväzok hodlá všetok svoj voľný čas investovať do Create & Control, za čo mu patrí náš obdiv.


Kompetencie: Zakladateľ Play Platform, štruktúra opisov krajín, tvorca národných problémov

Natália Hricková

Natália spolupracuje na projekte od roku 2017, odkedy si prešla ako účastníčka súťaže rôznymi tímovými pozíciami, čo jej, rovnako ako iným organizátorom, môže výrazne pomôcť pri ďalšom vývoji projektu. Využiť bude môcť aj svoje zručnosti získané záľubou v dobrovoľničení, či skúsenosti získané organizáciou projektov zameraných na rozvoj mládeže. 


Kompetencie: Komunikácia s koordinátormi

                                                   Matej Sedlár

Anonymná kengura je schopná efektívne pracovať v tíme. Matej disponuje širokospektrálnymi vedomosťami, zručnosťami v oblasti administratívy či práve spomenutými organizačnými schopnosťami, ako aj viacerými skúsenosťami s organizáciou podujatí podobnej veľkosti a témy, akými sú napríklad modelové zasadnutia OSN. 


Kompetencie: Rokovací poriadok, predsedanie na summitoch, národné problémy, tvorba odporúčaní k Európskym Cieľom Mládeže

                                                   Jakub Gembický

Jakub prichádza medzi organizátorov po dvoch rokoch skúseností ako koordinátor jedného z košických tímov, vďaka čomu vie priniesť do tímu postrehy aj z opačnej strany. Vďaka skúsenostiam z Košíc bude mať na starosti aj iné záležitosti a taktiež vypomôže s organizovaním summitov.


Kompetencie: Feedback, rokovací poriadok, organizácia summitov a iných stretnutí


                                                    Filip Kužma

Študent z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch sa po roku ako člen súťaže stal jej organizátorom. Hodlá pri tom využiť znalosti z Modelových zasadnutí Európskeho parlamentu na národnej aj medzinárodnej úrovni a debatovania v Slovenskej Debatnej Asociácií. Kompetencie: Tvorba odporúčaní k Európskym Cieľom Mládeže

Jakub Andrej Filčák

Dvojnásobný absolvent súťaže, veterán zbytočne vysokého počtu modelových konferencií, pedantský debatér. Jakub tento rok zaujme kreslo predsedajúceho arciparlamentaristu, dohliadajúceho na summity a rokovací poriadok.

Kompetencie: Predsedníctvo, rokovací poriadok

                                                    Tomáš Košárek

Pokiaľ práve nelieta po miliónoch projektov a aktivitách, tak ste Tomáša ešte nespoznali dobre. Rád sa socializuje a participuje v akciách všetkéhoho druhu a vo voľnom čase (pokiaľ mu nejaký pomedzi to ostane) rád fotí, športuje, číta a hrá na keyboard. Do Create & Control sa sa dostal pred 2 rokmi a táto súťaž mu toho veľa dala a preto som sa v nej rozhodol pokračovať ako organizátor.

Kompetencie: Tlačové správy, marketing

                                                   Jakub Kašjak

Jakub v tíme pracuje na národných problémoch a opisoch krajín. Sám seba označuje ako epického hráča, s chuťou a radosťou zo všetkých typov hier. Mimo súťaže tento blonďavý sympaťák presadzuje svoje idei v organizácii Slovak Students for Liberty, taktiež sa venuje študentskému médiu Visegrad Journal.


Kompetencie: Národné problémy, opisy krajín

Jakub Benko

Účastník projektu a bývalý koordinátor víťazného tímu sa po dlhom prehováraní rozhodol pomôcť nám s organizáciou Create & Control. Popri tom sa primárne venuje svojmu občianskemu združeniu Alebočo a veľmi veľa iným rôznym aktivitám.  

Kompetencie: Workshopy, marketing, tvorba odporúčaní k Európskym Cieľom Mládeže, Kontrola zmlúv

Vratislav Madáč

Po dvojročnej účasti v súťaži sa pridáva do organizačného tímu a bude sa zaoberať hlavne národnými problémami a opismi krajín. Inak je študent vysokej školy a venuje sa organizovaniu rôznych súťaží, seminárov a sústredení zameraných na matematiku a informatiku.Kompetencie: Opisy krajín, národné problémy, systémy & ministerstvá

Viktor Racskó

Viktor po predchádzajúcich skúsenostiach so súťažou ako koordinátor, sa v tíme zaoberá prevažne tvorbou národných problémov a opisov jednotlivých krajín. História, hlavne tá antická je jeho veľkou záľubou a preto všetkým účastníkom rád pomôže s ich historickým pozadím. Vo voľnom čase občasne navštevuje Modelové zasadnutia OSN.

Kompetencie: Opisy krajín, národné problémy

And more is coming soon...