Koordinátor

Koordinátori tvoria kostru súťaže. Sú hlavnými vedúcimi jednotlivých tímov, pravidelne komunikujú s organizátormi a sú reprezentantmi súťaže na škole a v ich okolí. Ich úlohy zabezpečujú plynulý chod súťaže a výrazne zjednodušujú prácu všetkých ľudí zapojených do projektu. V nasledujúcich odstavcoch vysvetlíme ich prácu, priebeh ich funkcie a povinnosti.

Kto to je?

Tento text je písaný bývalým koordinátorom.

Keď som dostal túto otázku, ostal som celkom zaskočený. Predsa len, koordinátorom som bol dva roky a kvantum informácií, skúseností a príbehov je nemožné zapracovať do nejakého textu, toto všetko sa dá uchovať iba v hlave a srdci. Skúsim vám povedať čo najviac o tom, kto vlastne koordinátor je. Nie ako postavenie, ale ako človek.

Koordinátorom sa nemôžete narodiť, koordinátorom sa musíte stať. Stanete sa ním v momente, keď sa prihlásite na toto miesto, bez ohľadu na to, či budete alebo nebudete vybraní. To odhodlanie prihlásiť sa totiž urobí z každého človeka niekoho, kto by sa kedykoľvek mohol stať koordinátorom. Prečo? Lebo z tých tisícov študentov, ktorý sa dostali ku C&C to boli len desiatky, ktorí sa odhodlali ujať sa tejto vedúcej funckie.

A kto to teda je? Nie je to len tak hocikto, je to unikát (skoro ako v tej pesničke). Všetci predošlí koordinátori mali odlišné názory, postoje a spôsoby, všetci ale mali spoločnú úlohu - starať sa o svojich spolužiakov, svojich "kolegov". Pri tom im stačili len tri jednoduché veci, ktorými aj ukončím tento svoj príspevok.

1. Byť kamarát, nie šéf. Všetci v tíme budú tvoji rovesníci, ľudia do 19-tich rokov. My hľadáme priateľstvá, nie šéfov, poslúchame kamarátov, nie učiteľov, bavíme sa s kamarátmi, nie s nadriadenými. Dáva to zmysel? Mne to zmysel dalo až keď som urobil pár chýb, vy máte jedinečnú príležitosť urobiť tak bez chýb.

2.Byť vzor. Po prečítaní si asi myslíte, ako niekto v našom veku môže byť vzor. Ideme predsa robiť koordinátorov, nie zachraňovať našu planétu. Je to o tom poskytnúť všetku dostupnú energiu, byť na čele aktivity a nikdy nevidieť porážku, ale iba priestor na zlepšenie. Niekedy to môže byť ťažšie, ale verte mi, váš tím to vždy ocení a z vás sa stane lepší človek.

3.Byť sám sebou. Toto všetko sú samozrejme moje rady, nemusíte ich brať vážne, možno vám prídu veľmi klasické, ale nespomenúť ich by bolo zlé. Ako koordinátor máte prístup k väčšiemu množstvu informácii, máte viac možností aktivizovať sa ako ostatní členovia tímu a množstvo rozhodnutí je na vašej osobe. To môže z každého urobiť niečo iné. Prehnane namysleného, neskutočne dôležitého, vysoko arogantného. Vyhnúť sa tomu je jednoduché, keď viete, čomu sa vlastne máte vyhnúť.

Cesta koordinátora

Prihlasovanie

Celoročná púť koordinátora sa začína na konci predošlého školského roka alebo počas letných prázdnin. Ak sa niekto rozhodne stať sa koordinátorom, vyplní prihlasovací formulár, na základe ktorého bude organizačný tím vyberať 20 študentov, ktorí zažijú rok plný nových zážitkov, zábavy, ale aj zodpovednosti a úsilia.

Prihlasovací formulár je zostrojený tak, aby zachytil čo najviac aspektov záujemcu, a to z nasledujúcich dôvodov.

1. Všetci sme výnimoční. Máme svoje záujmy, názory, kvality a predstavy. V prihlasovacom formulári je, pevne veríme, priestor na to vyjadriť čo najviac seba, teda zanechať čo najlepší dojem.

2. Koordinátori sú ľudia, s ktorými bude prichádzať do kontaktu nielen organizačný tím, ale aj členovia jeho/jej tímu, porotcovia a párkrát aj učitelia alebo vedenie školy. Pre organizačný tím je skvelé vedieť, aspoň na papieri, aký super človek s ním bude spolupracovať.

3. Create & Control je súťaž, ktorá prebieha skoro celý školský rok. Za tie mesiace vzniknú priateľstvá, vyplnia sa diáre množstvom nových kontaktov a mnoho iného. Po tom roku bude pre väčšinu z vás fascinujúce vidieť seba spred necelého roka. To sa snažíme zachytiť, veď, vonkoncom, v dnešnom svete sa najlepšie predávajú príbehy a my chceme urobiť ten váš čo najlepší

Tvorba tímu

Po výberovom konaní ostane 20 ľudí z celého Slovenska, ktorých čaká na pohľad jednoduchá úloha - zostaviť tím. Tieto tímy sa majú skladať z ďalších piatich až desiatich študentov rovnakej školy, akú navštevuje koordinátor. Nedbá sa pri tom ohľad na vek, teda 8-ročné gymnázium si môže vyberať aj z prvých ročníkov. 

Viacerí z nás síce sú bývalí koordinátori, ale nedokážeme ponúknuť jednotný spôsob, akým tento tím zostaviť. Niektorí si vyberali z ľudí, ktorých poznajú, iní uprednostnili výberové konanie, našli sa aj takí, ktorí požiadali vedenie školy, prípadne učiteľov občianskej náuky, aby odporučili žiakov, ktorým by súťaž mohla vyhovovať. Tieto spôsoby nám dali rozdielne tímy, ale všetky výsledky záležali od snahy tímu. Nejde teda o to, či si vyberiete kamarátov, profesionálov alebo úplne neznámych ľudí, ide o záujem a snahu, ktorú títo ľudia budú mať. 

Vybrať ľudí je len jeden z krokov. Druhým je zadelenie funkcií a poslania. Môžeme garantovať, že tímy, kde chceli všetci (väčšina) robiť všetko spoločne, mali väčšie ťažkosti ako tie, kde každý síce mohol povedať ku všetkému svoj názor, hlavné slovo ale mal človek zodpovedný za sekciu. V duchu týchto funkcií sme vytvorili 7 základných funkcií, ktoré by mal každý tím vedieť pokryť. Je potrebné zdôrazniť, že jeden človek môže vykonávať viaceré naraz, no viac ako tri by sme neodporúčali, resp. každá oblasť by mala mať svojho človeka, ktorý by za ňu primárne zodpovedal.

1. Delegate

2. Artist

3. Writer

4. Policymaker

5. Problem Solver

6. Trendsman

7. Co-Coordinator

Všetky tieto súčasti tímu sú viac opísané v sekcii členovia tímu, ktorá je primárne určená práve pre členov. 

Tvorba tímu vie byť niekedy naozaj namáhavá, no veríme, že naše rady a nápady z tejto sekcie môžu pomôcť koordinátorom, ako aj členom pri výbere funkcie.


Koordinátorske stretnutie

Ako každým rokom býva zvykom, v chladný a upršaný októbrový víkend sa 20 koordinátorov stretne v bájnej Žiline, aby získali všetky informácie a naučili sa veci potrebné na to byť úspešným koordinátorom. Koordinátorské stretnutie sa nesie v priateľskej a nie veľmi nahromadenej agende, pretože ide tu hlavne o spoznávanie. Koordinátorov, organizátorov, pravidiel súťaže a organizačných pokynov.

Možno povedať, že to je zlomový okamih. Každý koordinátor si vyžrebuje svoj nový štát, ktorý bude najbližšie mesiace spravovať, vylepšovať, ohýbať, všetko za pomoci tímu. Zároveň to bude jedinečná príležitosť osobne sa stretnúť s tvorcami štátov a teda prípadné nejasnosti vyriešiť. 

Všetko po koordinátorskom stretnutí

Tu nastáva časť, ktorá je plne v rukách koordinátorov. Môžu sa zúčastňovať na všetkých alebo žiadnych aktivitách, môžu byť naozaj iba koordinátormi, čo by ale bola neuveriteľné zahodenie potenciálu členstva.

Primárnou úlohou koordinátora, samozrejme všetko záležiac podľa štruktúry tímu, bude počas súťaže komunikovať s tímom a nabádať ich na aktivitu, komunikovať s organizátormi, ktorí nabádajú na aktivitu, spolupracovať a byť súčinný pri spätnej väzbe, navigovať tím a ukazovať im veci, ktoré boli napr. na koordinačnom stretnutí, ale aj vlastné poznatky a rady. Veľmi dôležitou úlohou je taktiež, v spolupráci s vicekoordinátorom, dodržiavanie deadlinov. Súťaž môže byť miestami náročnejšia a inokedy presne opačne, čo spôsobuje zmenu aktivity, avšak tieto omeškania sú tvrdo trestané a aj keď je nám ľúto trestať, je to nevyhnutné.

Záverečné vyhodnotenie

Po 3.Žilinskom summite, po poslednom investovaní do ministerstiev čaká všetkých účastníkov slávnostná ceremónia, spravidla v Bratislave, ktorá sa odohráva za účasti všetkých zúčastnených - porotcov, organizátorov a vás - súťažiacich. Koordinátori majú na tomto vyhodnotení výnimočné miesto a je im venované špeciálne poďakovanie. 

Týmto vyhodnotením sa, očividne, končí aj celá súťaž. S tým sú spojené aj rôzne aktivity, ktoré hodnotia súťaž, hlavne feedback, diskusie a QnA sessions. Aj vďaka nim má súťaž možnosť vylepšovať sa, posúvať sa stále vpred.

Kódex koordinátora

Po troch rokoch súťaže sme sa rozhodli pozrieť naspäť a zistiť, čo robilo koordinátora koordinátorom, aké správanie a povinnosti mal napĺňať a aké chyby spomaľovali. Tieto poznatky sme spísali do 10-tich bodov, ktoré urobia z koordinátora toho správneho človeka.


Čerešnička na záver

Cez všetky zaujímavé a menej zaujímavé veci, o ktorých ste si vyššie prečítali, ste sa dostali až sem. Toto slúži ako upozornenie, keďže veríme, že je dôležité o tom informovať. 

1. Koordinátor na seba prijíma oveľa iný druh zodpovednosti ako ostatní členovia tímu. Zodpovedá sa ako tímu, tak aj organizátorom tak intenzívnejšie ako to v rámci súťaže ide. Jeho najväčšia zodpovednosť spočíva v úspešnom dokončení súťaže.

2. Papier. Okrem toho, že ničí našu planétu, je zatiaľ najuniverzálnejším spôsobom uchovávania oficiálnych informácií. Tie bude osoba koordinátora vlastniť a uchovávať počas súťaže vo vyššom množstve a je dôležité, aby ostali naozaj uchované. Podpisy, súhlasy, interné informácie, GDPR citlivé dokumenty. Nie je to strašné, nie je to pekné, ale rozhodne to je zvládnuteľné.

3. Každý, kto sa dostal až sem sa bojí ďalšieho odrádzujúceho bodu. Môžem spokojne povedať, že to tak nie je. Tento bod je venovaním všetkých bývalých koordinátorov všetkým, ktorí sa aktuálne rozhodujú, či nimi budú. Byť koordinátorom je úžasná skúsenosť plná nových skúseností, známosti, príbehov a úspechov. Zároveň je najviac cenená v očiach všetkých porotcov, organizátorov a vo väčšine prípadov aj členov tímov. Nám ostáva sľúbiť vám, že skúsenosť s C&C bude niečo nezabudnuteľné len v pozitívnom slova zmysle.