Porota

Dotazník na prihlasovanie porotcov

Budte aj vy naším porotcom a zúčastníte sa summitov a ohodnotíte riešenia problémov krajín a prácu delegátov!

Úloha porotcu

Každý porotca sa účastní na summite kde delegáti prezentujú postoje a riešenia svojich krajín.

Úlohou každého porotcu je ohodnotiť riešenia krajín na umelo vytvorené problémy a poprípade pomôcť delegátom aby sa uberali najlepším smerom pre ich krajinu. Počas týchto summitov porotca stretne mnoho snaživých, zaujímavých a mladých ľudí. Prineste inšpiráciu a motiváciu pre týchto mladých ľudí aby chceli napredovať a zlepšovať sa.

Registrácia

V Create & Control doposiaľ honotili prácú štátov a delegátov títo porotcovia Peter Markovič, Ján Raclavský, Dionýz Hochel, Kálmán Petocz, Denis Cáder, Martin Reguli, Simona Petrík, Iveta Radičová, Daniel Kerekeš