Create & Control
National Competition & Youth Project

Jedna Stredná Škola = Jedna Fiktívna Krajina 

Project Create & Control je jedinečnou príležitosťou pre stredoškolákov nahliadnuť do sveta vysokej politiky a spravovania štátu z pohľadu tých, ktorí vládnu. 

V súťaži sa účastníci stretnú so širokou škálou zadaní a úloh, ktoré napodobňujú riadenie štátu, ale zároveň ponúkajú možnosť pracovať s aktuálnymi svetovými problémami.

Národné problémy sú výsledkom správy vlastného štátu, kde tímy majú za úlohu vyriešiť krízu, reagovať na kritickú situáciu a podobne, pričom ich riešenia sú hodnotené známymi menami v oblasti politiky. 

Svetové problémy majú študentov preniesť z povinností riadenia štátu a miesto toho im umožniť kriticky uvažovať  nad svetovými problémami, ako sú ekologické či sociálne krízy. Tento formát sa v ročníku 2019/2020 vyskytne po prvýkrát.


Medzinárodné problémy sú hlavnou témou summitov, ktoré sa odohrávajú 3-krát do roka. Delegácie tímov z celého Slovenska si tu majú možnosť vyskúšať modelové zasadnutie OSN za prítomnosti porotcov z politického prostredia.

Výsledky medzištátnych rokovaní, návrhov na riešenie svetových problémov a vnútroštátnych riešení posúdia odborníci z branže, ktorí po skončení súťaže vyberú tímy, ktoré zvládli svoje povinnosti najlepšie a riešili problémy najefektívnejšou cestou. Po minulé roky to bola napr. bývalá premiérka Iveta Radičová, europoslanec Ivan Štefanec a mnoho iných.


Na víťazný tím čaká aj výnimočná výhra!

Návšteva Európskeho parlamentu spolu s pánom europoslancom!


Projekt sa zameriava na nedostatočnú informovanosť študentov stredných škôl ohľadom vnútornej a vonkajšej politiky štátu, ekonomického a politického systému, verejnej správy krajiny a fungovania svetovej burzy. Účastníci si taktiež zlepšia argumentáciu, naučia sa robiť kompromisy a stanú sa schopnou súčasťou tímu. 

Create & Control sa dostal medzi 15 najlepších vzdelávacích projektov na Slovensku počas udeľovania cien Generácia 3.0 v roku 2017 organizovanej Nadáciou Pontis a bola mu vyjadrená vďaka samotnej Verejnej ochrankyne práv.


Chceš byť aj ty súčasťou projektu?  

Tento web je financovaný z prostriedkov programu Erasmus + 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejňovať vizuálne a audio-vizuálne nahrávky s účelom propagácie občianskeho združenia Pomáhame druhým a jeho aktivít pri akciách organizovaných občianskym združením Pomáhame druhým s právnym základom v oprávnenom záujme podľa článku 6 bod 1. písm. f) nariadenia GDPR. Fyzické osoby majú právo uplatniť si právo na výmaz, kedy je potrebné kontaktovať Zodpovednú osobu, Michaelu Knoškovú, na mailovej adrese: knoskova.michaela@gmail.com.


Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.