Časový harmonogram

Create & Control prebieha celý školský rok, pričom sa organizátori snažia všetky aktivity rozložiť úmerne, berúc ohľad aj na školské povinnosti alebo prázdniny. Hlavná časť, možno povedať, sa začína v októbri a končí v máji, posledným Žilinským summitom. Viac o tom sa už dozviete nižšie.

Jún 

V tento mesiac sa súťaž končí aj začína. Po Záverečnom vyhodnotení sa spúšťa prihlasovanie na pozíciu koordinátora, najdôležitejšiu pozíciu v celej súťaži.

Júl a august

Počas leta prebieha prihlasovanie koordinátorov, ktoré končí 15.augusta.

Zároveň sa ihneď po vyhlásení výberového konanie na koordinátorov spúšťa prihlasovanie členov tímov, ktoré má na starosti koordinátor a je na ňom aký systém pri tom zvolí. Viac o tom sa dočítate tu.

September

Počas prvého školského mesiaca sa dopĺňa zoznam členov tímov a začína sa rozdelenie úloh v tíme. O tom sa môžete dozvedieť viac tu.

Október

Koordinátori sa stretnú na Koordinačnom stretnutí, kde absolvujú školenia zamerané na jednotlivé fázy projektu a taktiež si vyžrebujú svoju fiktívnu krajinu a jej základnú charakteristiku.

November

V rámci svojho tímu si študenti po koordinačnom stretnutí zostavujú základy svojej krajiny ako názov, politický a ekonomický systém, formu vlády, hymnu a iné. Všetky tieto spomenuté veci sú načrtnuté v sekcii Práca účastníkov.

December

S decembrom prichádza aj Prvý Žilinský Summit, "medzinárodné" zasadnutie fiktívnych krajín vo formáte OSN, kde delegácie krajín riešia globálnu problematiku, ktorá zasiahla náš fiktívny svet.

Január - Február

Každé medzi summitové obdobie sa spája s investovaním fiktívnych financií získaných na summite do ministerstiev. Taktiež každá krajina má zadaných 5 národných problémov špecifických pre ich krajinu a ich riešenia budú ohodnotené porotcami na základe čoho získajú ďalšie financie na investovanie. Zároveň sa tu kvôli maturitám naskytá priestor, ktorý je využitý na bonusové úlohy, na ktorých si môžu jednotlivé tímy privyrobiť a doplniť nové informácie o svojej krajine.

Marec

V marci sa opäť stretávame na medzinárodnom zasadaní, Druhom Žilinskom Summite. Kvôli faktu, že v tomto období sú zároveň aj maturity sa snažíme o predčasnú dohodu s tímami, aby všetkým dátum vyhovoval.

Apríl

Po Druhom Žilinskom Summite príde čas na ďalšie investície a národné problémy.

Máj

Posledný, Tretí Žilinský Summit, sa odohráva v mesiaci máj, po ktorom majú krajiny ešte jednu šancu investovať do ministerstiev. Tu platí rovnaké pravidlo ako v marci. Maturity sú pre všetkých veľmi dôležité a našim cieľom nie je komplikovať vám už beztak ťažké obdobie.

Jún

Posledná fáza projektu je Záverečné vyhodnotenie, kde zhodnotíme celý ročník, no najmä vyhlásime víťaza. Je to príležitosť, kde všetci môžu hodnotiť svoj pokrok za posledných 10 mesiacov, pochváliť alebo vytknúť chyby organizátorom a stretnúť sa s porotcami, ktorý mali na starosti hodnotenie národných a svetových problémov.

Každý mesiac od októbra po máj

Svetové problémy budú posielané na začiatku každého mesiaca a krajiny budú mať celý mesiac na ich vypracovanie. Zadanie bude jednotné pre všetky krajiny a preto sa bude dbať na to, aby nedošlo k podvodom. 

Zároveň budú na pravidelnej bázy fungovať aj formuláre, ktorých úlohou bude zisťovať náladu v tímoch a pomocou ktorých máme my, organizátori, prípadne pomôcť  vášmu tímu.