Create & Control
NÁRODNÁ SÚŤAŽ & MLÁDEŽNÍCKY PROJEKT

Jedna Stredná Škola = Jedna Fiktívna Krajina 

Projekt Create & Control je jedinečnou príležitosťou pre stredoškolákov nahliadnuť do sveta vysokej politiky a spravovania štátu z pohľadu tých, ktorí vládnu. 


Súťaž kombinuje prvky modelových zasadnutí a vytvárania fiktívnej krajiny. Súťažiaci majú za úlohu vyriešiť národné a medzinárodné politické problémy, či už vo svojom tíme, či s ostatnými súťažiacimi, s ktorými sa budú pravidelne stretávať na oficiálnych zasadnutiach.

Výsledky medzištátnych rokovaní a vnútroštátnych riešení posúdia odborníci z branže, ktorí po skončení súťaže vyberú tímy, ktoré zvládli svoje povinnosti najlepšie a riešili problémy najefektívnejšou cestou.


Na víťazný tím čaká aj výnimočná výhra!

Návšteva Európskeho parlamentu spolu s pánom europoslancom!


Projekt sa zameriava na nedostatočnú informovanosť študentov stredných škôl ohľadom vnútornej a vonkajšej politiky štátu, ekonomického a politického systému, verejnej správy krajiny a fungovania svetovej burzy. Účastníci si taktiež zlepšia argumentáciu, naučia sa robiť kompromisy a stanú sa schopnou súčasťou tímu. 

Create & Control sa dostal medzi 15 najlepších vzdelávacích projektov na Slovensku počas udeľovania cien Generácia 3.0 v roku 2017 organizovanej Nadáciou Pontis a bola mu vyjadrená vďaka samotnej Verejnej ochrankyne práv.


Chceš byť aj ty súčasťou projektu?  

Tento web je financovaný z prostriedkov programu Erasmus + 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejňovať vizuálne a audio-vizuálne nahrávky s účelom propagácie občianskeho združenia Pomáhame druhým a jeho aktivít pri akciách organizovaných občianskym združením Pomáhame druhým s právnym základom v oprávnenom záujme podľa článku 6 bod 1. písm. f) nariadenia GDPR. Fyzické osoby majú právo uplatniť si právo na výmaz, kedy je potrebné kontaktovať Zodpovednú osobu, Michaelu Knoškovú, na mailovej adrese: knoskova.michaela@gmail.com.


Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.